Zeebrugge LNG / lngpoland.pl

Maksymalna wydajność terminalu Zeebrugge w zakresie ładowania LNG na autocysterny wynosi 8 tys. pojazdów rocznie. To za mało, ponieważ zapotrzebowanie rynku szybko rośnie. Fot.: Fluxys.

Podpis: Tomasz Górski

W terminalu mają powstać cztery nowe stanowiska do ładowania skroplonego gazu ziemnego na autocysterny. Spółka Fluxys, właściciel i operator terminala Zeebrugge LNG, chce w ten sposób odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie rynku w tym zakresie.

Obecnie w terminalu działają dwa stanowiska ładowania LNG na cysterny samochodowe i ich pełna przepustowość zbliża się do górnej granicy. Tymczasem do terminalu zgłasza się coraz więcej firm, które chcą odbierać skroplony gaz przy wykorzystaniu tego środka transportu surowca.

Jeszcze w 2017 r. w terminalu Zeebrugge załadowano ok. 1 450 autocystern, a w tym roku ma to być już 6 tys. Maksymalna wydajność dwóch istniejących dziś stanowisk to 8 tys. autocystern rocznie. Stąd decyzja o rozbudowie zdolności w tym zakresie nie dziwi. Fluxys zapowiada, że cztery nowe stanowiska ładowania LNG na autocysterny będą gotowe do użytku w 2024 r.

Autocysterny ładowanie w terminalu Zeebrugge najczęściej transportują skroplone paliwo na stacje paliw, które dysponują możliwością tankowania pojazdów skroplonym gazem ziemnym. Są one też wykorzystywane do bunkrowania statków LNG, a także zasilają instalacje przemysłowe w zakładach, które nie mają połączenia z siecią gazową. W terminalu Zeebrugge jest też możliwość przeładunku LNG na specjalne kontenery, które następnie można transportować koleją lub transportem morkim.

Według menadżerów Fluxys na wzrost zapotrzebowanie w zakresie ładowania LNG na autocysterny wpływa przede wszystkim coraz większa liczba samochodów ciężarowych na europejskich drogach. To o właśnie autocysterny dowożą skroplony gaz do stacji tankowania.

W Europie funkcjonuje coraz więcej stacji tankowania LNG, które obsługują coraz większą flotę pojazdów zasilanych tym paliwem. Według stowarzyszenia NGVA (The Natural & Bio Gas Vehicle Association) w ciągu ostatnich pięciu lat liczba stacji tankowania pojazdów LNG w Europie wzrosła czterokrotnie i dzisiaj takich obiektów jest już 400.