Kilka dni temu firma podała, że przymierza się do uruchomienia sprzedaży skroplonego gazu jako paliwa samochodowego.

Podpis: Katarzyna Cieślik-Mróz

Rosyjski koncern naftowy Rosnieft najwyraźniej planuje dywersyfikację działalności. Kilka dni temu firma podała, że przymierza się do uruchomienia sprzedaży skroplonego gazu jako paliwa samochodowego. Do tego będzie jednak potrzebne utworzenie sieci stacji, na których pojazdy będą mogły pobierać LNG.

Rosnieft podpisał w tej sprawie list intencyjny z rosyjską spółką energetyczną Inter RAO. List dotyczy współpracy Rosnieftu i Interu, której celem jest rozwój uruchomienie infrastruktury do produkcji LNG I CNG małej skali oraz ich sprzedaży jako paliw dla pojazdów kołowych.

Firmy wspólnie planują opracowanie technologii do produkcji LNG małej skali, a także przeprowadzenie analiz w zakresie dystrybucji surowca na rynku. Kluczowe znaczenie w rozwoju tego biznesu będą miały stacje benzynowe spod szyldu Rosnieftu. Właśnie one mają być wykorzystywane do sprzedaży LNG. Na stacjach tych miałyby powstać specjalne instalacje do tankowania pojazdów skroplonym gazem. Za ich opracowanie techniczne będzie odpowiadała firma Inter RAO.

Z oświadczenia opublikowanego przez Rosnieft wynika, że uruchomienie detalicznej sprzedaży skroplonego gazu jest jednym z priorytetów firmy.