Firma Novatek PAO poinformowała, że jej spółka zależna Novatek Green Energy posiada pierwszą neutralną pod względem emisji CO2 stację tankownia LNG w Rostocku w Niemczech.

 

Neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla kompensacje ze starannie dobranego portfela projektów redukcji emisji, w tym projektów wytwarzania energii wiatrowej w krajach rozwijających się, zostaną wykorzystane do zrekompensowania śladu węglowego LNG sprzedawanego klientom końcowym. Certyfikacja projektów redukcji emisji będzie prowadzona zgodnie z wiarygodnym międzynarodowym standardem „Verified Carbon Standard”, czyli VCS.

W ramach swojej długofalowej strategii Novatek realizuje plan stworzenia sieci stacji tankowania LNG w Europie w celu zaopatrzenia transportu ciężkiego w paliwo przyjazne dla środowiska w kluczowych punktach komunikacyjnych w Niemczech i w Polsce. W chwili obecnej na rynku europejskim działa sieć sześciu stacji tankownia LNG Novatek oraz 19 stacji regazyfikacyjnych spółki.

– Biorąc pod uwagę rolę gazu, jako najbardziej przyjaznego środowisku kopalnego źródła energii, Novatek aktywnie rozwija sieć stacji tankownia LNG zarówno w Rosji, jak i w Europie – powiedział Lew Feodosjew, Pierwszy Wiceprezes Zarządu Novatek. -„Nasz flagowy projekt Jamał LNG jest już jednym z najbardziej przyjaznych dla środowiska zakładów LNG na świecie. Niedawno opublikowaliśmy nasze cele środowiskowe i klimatyczne na okres do 2030 r., które mają przyczynić się do rozwiązania globalnych problemów zmian klimatycznych. Uruchomienie neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla stacji tankowania LNG w portowym mieście Rostock to kolejny krok w wysiłkach firmy Novatek zmierzających do zmniejszenia śladu węglowego i podążaniu ku niskoemisyjnej przyszłości – dodał.

Źródło: Novatek Green Energy.