Na początku czerwca rosyjski koncern energetyczny Novatek podpisał dwie umowy na dostawy skroplonego gazu ziemnego z nowego zakładu Arctic LNG 2. Fot.: Novatek.

Podpis: Tomasz Górski

Na początku czerwca rosyjski koncern energetyczny Novatek podpisał dwie umowy na dostawy skroplonego gazu ziemnego z nowego zakładu Arctic LNG 2, który powstaje w rosyjskiej Arktyce. Produkcję surowca ma on rozpocząć w 2023 r.

Umowy, które na początku czerwca br. podpisał Novatek, dotyczącą dostaw dla podmiotów z Chin i Szwajcarii.

W pierwszym przypadku chodzi o firmę Zhejiang Energy Gas Group, która na gruncie kontraktu zadeklarowała, że będzie przez okres 15 lat kupować od Rosjan skroplony gaz ziemny produkowany w zakładzie Arctic LNG 2. Na każdy rok współpracy przewidziano dostawy na poziomie 1 mln ton surowca. LNG będzie transportowany do terminali importowych w Chinach. Jak ujawniono, surowiec będzie wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej w Państwie Środka.

Prezes koncernu Novatek Leonid Mikhelson podkreśla, że umowa z chińskim przedsiębiorstwem wpisuje się w strategię firmy, która zakłada m.in. dywersyfikację kierunków eksportu skroplonego gazu ziemnego oraz umacnianie obecności na rynkach Azji i Pacyfiku. Dla rosyjskiej firmy szczególne znaczenie mają w tym kontekście właśnie Chiny, które konsumują coraz więcej LNG, a w okresie do 2060 r. chcą być gospodarką zeroemisyjną.

Drugą umowę Novatek podpisał z zarejestrowaną w Szwajcarii firmą Glencore. W tym przypadku również chodzi o kontrakt długoterminowy, ale żadna z jego stron nie ujawniła okresu jego obowiązywania. Wiadomo jednak, że chodzi o dostawy 0,5 mln ton LNG z projektu Arctic LNG. Nie jest przy tym jasne, kto będzie końcowym odbiorcą gazu odbieranego przez Glencore. Ładunki LNG przedsiębiorstwo sprzedaje na rynku spotowym, a w październiku ub.r. raz pierwszy klientem firmy został chiński podmiot. Była to firma Zhejiang Energy Group.

Zakład produkcyjny Arctic LNG 2 będzie produkował 19,8 mln ton skroplonego gazu rocznie (będzie się on składał z trzech instalacji skraplających o mocy produkcyjnej 6,6 milionów ton rocznie każda). Pierwsza instalacja ma rozpocząć produkcję LNG w 2023 r., a trzecia – w 2025 r.