Obecnie spółka z grupy kapitałowej Uniper ma już sześć stacji tankowania pojazdów skroplonym gazem na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Fot.: Liqvis.

Podpis: źródło: lngpoland.pl

Niemiecka firma Liqvis (to spółka należąca do koncernu energetycznego Uniper) uruchomiła kolejną stację tankowania pojazdów skroplonym gazem ziemnym. Nowa instalacja stanęła w Rosengarten niedaleko Hamburga.

Spółka Liqvis podała w komunikacie, że uruchomienie nowej stacji tankowania LNG wpisuje się w strategię firmy, zakładającą rozbudowę sieci takich punktów w Niemczech i Francji.

Obecnie spółka z grupy kapitałowej Uniper ma już sześć stacji tankowania pojazdów skroplonym gazem na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Z kolei w sąsiedniej Francji Liqvis ma dwie stacje.

Liqvis rozwija także inne segmenty swojej działalności związanej ze skroplonym gazem ziemnym. Niedawno spółka, we współpracy z przedsiębiorstwem logistycznym VTG, uruchomiła transport LNG przy wykorzystaniu cystern kolejowych. Ponadto spółka ma w planach rozpoczęcie sprzedaży tzw. bio-LNG. Stacja tankowania pojazdów tym paliwem ma zostać uruchomiona w przyszłym roku w Niemczech.