Dwie amerykańskie firmy – Excelerate Energy i ExxonMobil – podpisały porozumienie (Memorandum of Understanding) z rządem Albanii, dotyczące przygotowania studium wykonalności terminalu LNG, który ma powstać w porcie Vlora.

Dokument podpisano 12 marca br. Sam plan Tirany w zakresie zbudowania importowego terminalu skroplonego gazu ziemnego związany jest z koniecznością dywersyfikacji źródeł energii elektrycznej w kraju. Obecnie Albania produkuje energię głównie w elektrowniach wodnych, przede wszystkim na rzece Drin (pochodzi z nich ponad 90 proc. prądu wytwarzanego w tym kraju). Te jednak dzisiaj są już przestarzałe, a ponadto nie stanowią one pewnego źródła, ponieważ ich wydajność może spaść praktycznie do zera np. w podczas suszy.

Rząd Albanii stawia więc na gaz ziemny jako źródło energii elektrycznej. Dostawy LNG drogą morską zapewnią dostawy surowca, który następnie będzie regazyfikowany i wykorzystywany w elektrowniach do produkcji prądu.

W realizacji przedsięwzięcia rządowi w Tiranie pomogą amerykańskie firmy, które w realizacji takich projektów mają bardzo duże doświadczenie. Jak podano w komunikacie prasowym, na podstawie podpisanego porozumienia spółka Excelerate Energy będzie odpowiadać za opracowanie tej części studium wykonalności, która dotyczy samego terminalu importowego LNG oraz konwersji (lub rozbudowy) elektrowni Vlora, a także dystrybucji LNG w małej skali na terenie Albanii i państw sąsiednich.

Z kolei ExxonMobil jako producent skroplonego gazu ziemnego w ramach studium wykonalności określi możliwości dostaw LNG do terminalu, który powstanie w Albanii.

Rząd w Tiran zakłada, że budowa terminalu LNG w porcie Vlora rozpocznie się w 2023 r. Studium wykonalności ma być gotowe w trzecim kwartale 2021 r.

Podpis: Tomasz Górski, lngpoland.pl (foto: Excelerete Energy)